WHY DO FARMERS USE GFC FERTILIZERS?

Question: I’ve heard that fertilizers can have negative effects. Why do farmers use GFC fertilizers?

BẢO VỆ THỰC VẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN DÂN SỐ

Với sự phát triển dân số ngày càng tăng kéo theo những thách thức về an ninh lương thực, các sản phẩm Bảo vệ thực vật là phương thức hữu hiệu giúp bảo toàn năng suất cây trồng, duy trì nguồn lương thực cung cấp trong khi sử dụng ít đất canh tác hơn.

Lập lại trật tự thị trường phân bón Việt Nam

Thị trường phân bón Việt Nam sẽ được quản lý theo thẩm quyền khi nhu cầu tiêu thụ trong nước ngày càng tăng.