soluSOP
Nhãn hiệu : K+S Group
Xuất xứ : Đức
Đặc điểm : 42% K ; 18% S
Liên hệ : +84 838 113312
MOP KALI
Nhãn hiệu : K+S Group
Xuất xứ : Đức
Đặc điểm : Phân bón Kali 61%
Liên hệ : +84 838 113312
SFC - KALI Bông Lúa MOP 61+TE
Nhãn hiệu : Bông Lúa
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : Phân bón Kali 61%
Liên hệ : +84 838 113312