Unstress Organic
Nhãn hiệu : GFC
Xuất xứ : Bỉ
Đặc điểm : NPK: 4-2-4 Hữu cơ: 75%
Liên hệ : +84 838 113312
Organic Nitro Boost
Nhãn hiệu : QLD Organic
Xuất xứ : Australia
Đặc điểm : N: 4,2% ; P2O5(ts): 3,9% ; K2O: 2% ; Hữu cơ: 65% ; Te: CaO, Mg, Fe, Cu, Bo, Mn, Mo…….
Liên hệ : +84 838 113312
HT2
Nhãn hiệu : HAKO KEIFUN
Xuất xứ : Nhật Bản
Đặc điểm : N: 3% ; P2O5: 1,5% ; K2O: 2% ; CaO: 3%; MgO: 2%; OM: 25%; Axits humic: 2,5% ; Fe: 200ppm; Zn: 300ppm; B: 200ppm
Liên hệ : +84 838 113312