CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÂN BÓN TOÀN CẦU

Địa chỉ : 132, Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại :
   - Văn phòng :            +84 838 113312
   - Điều hành :             
   - Bán hàng nội địa :  0907293293 (Anh Bảo)
   - Bán hàng quốc tế : 0909323312 (Anh Khang)
Email : globalfertilizer.corp@gmail.com
Email : gfc@gfcorp.vn