SFC - KALI Bông Lúa MOP 61+TE

Nhãn hiệu : Bông Lúa
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : Phân bón Kali 61%
Liên hệ : +84 838 113312

K2O(hh) 61%

Fe 50ppm