MICROMAX

Nhãn hiệu : GFC
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm :
Liên hệ : +84 838 113312

16% CaO ;   6% MgO ;  0.1%  Bo ;  13.6% N O3-