SFC NPK 17-7-17+TE(Bo+Cu+Zn)

Nhãn hiệu : YOGEN - Con Én Đỏ
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm : N: 17% ; P2O5: 7% ; K2O: 17% ; TE (Bo+Cu+Zn)
Liên hệ : +84 838 113312