SFC NPK 17-16-17

Nhãn hiệu : Phân Bón Miền Nam
Xuất xứ : Việt Nam
Đặc điểm :
Liên hệ : +84 838 113312

NPK 17-16-17 + TE